Villkor

Läs dessa villkor noggrant innan du använder vår tjänst.

Tolkning och definitioner
Tolkning

Orden vars initiala bokstav är versal har betydelser definierade under följande villkor. Följande definitioner ska ha samma betydelse oavsett om de förekommer i singular eller plural.

Definitioner

För ändamålen med dessa villkor:

Affiliate betyder en enhet som kontrollerar, kontrolleras av eller är under gemensam kontroll med en part, där “kontroll” betyder ägande av 50 % eller mer av aktierna, aktieägarna eller andra värdepapper som har rätt att rösta för val av styrelseledamöter eller annan förvaltningsmyndighet .

Land avser: Sverige

Företag (referat till som antingen “Bolaget”, “Vi”, “Oss” eller “Vårt” i detta Avtal) avser Kemikalie Butik, Stockholm, Sverige.

Enhet avser vilken enhet som helst som kan komma åt Tjänsten såsom en dator, en mobiltelefon eller en digital surfplatta.

Tjänsten hänvisar till webbplatsen.

Villkor (även kallade “Villkor”) avser dessa Villkor som utgör hela avtalet mellan Dig och Företaget angående användningen av Tjänsten. Detta villkorsavtal har skapats med hjälp av Free Terms and Conditions Generator.

Tredjeparts sociala medietjänst betyder alla tjänster eller innehåll (inklusive data, information, produkter eller tjänster) som tillhandahålls av en tredje part som kan visas, inkluderas eller göras tillgängligt av tjänsten.

Webbplatsen hänvisar till Kemikalie Butik, tillgänglig från https://kemikaliebutik.eu/

Du avser individen som har tillgång till eller använder Tjänsten, eller företaget eller annan juridisk person på uppdrag av vilken en sådan individ använder eller använder Tjänsten, beroende på vad som är tillämpligt.

Bekräftelse

Dessa är villkoren som styr användningen av denna tjänst och avtalet som gäller mellan dig och företaget. Dessa villkor anger rättigheterna och skyldigheterna för alla användare angående användningen av tjänsten.

Din åtkomst till och användning av tjänsten är villkorad av att du accepterar och följer dessa villkor. Dessa villkor gäller för alla besökare, användare och andra som har tillgång till eller använder Tjänsten.

Genom att komma åt eller använda tjänsten samtycker du till att vara bunden av dessa villkor. Om du inte håller med om någon del av dessa villkor kan du inte komma åt tjänsten.

Du intygar att du är över 18 år. Företaget tillåter inte att personer under 18 år använder tjänsten.

Din åtkomst till och användning av tjänsten är också villkorad av att du accepterar och följer företagets integritetspolicy. Vår sekretesspolicy beskriver våra policyer och procedurer för insamling, användning och avslöjande av din personliga information när du använder applikationen eller webbplatsen och berättar om dina integritetsrättigheter och hur lagen skyddar dig. Läs vår integritetspolicy noggrant innan du använder vår tjänst.

Länkar till andra webbplatser

Vår tjänst kan innehålla länkar till tredje parts webbplatser eller tjänster som inte ägs eller kontrolleras av företaget.

Företaget har ingen kontroll över, och tar inget ansvar för, innehållet, integritetspolicyn eller praxis på tredje parts webbplatser eller tjänster. Du erkänner och samtycker vidare till att företaget inte ska vara ansvarigt eller ansvarigt, direkt eller indirekt, för någon skada eller förlust som orsakats eller påstås vara orsakad av eller i samband med användningen av eller beroendet av sådant innehåll, varor eller tjänster som är tillgängliga på eller via sådana webbplatser eller tjänster.

Vi rekommenderar starkt att du läser villkoren och sekretesspolicyn för alla tredjepartswebbplatser eller tjänster som du besöker.

Uppsägning

Vi kan avsluta eller stänga av din åtkomst omedelbart, utan föregående meddelande eller ansvar, oavsett anledning, inklusive utan begränsning om du bryter mot dessa villkor.

Vid uppsägning upphör din rätt att använda Tjänsten omedelbart.

Ansvarsbegränsning

Oavsett eventuella skador som du kan ådra dig, ska hela ansvaret för företaget och någon av dess leverantörer enligt någon bestämmelse i dessa villkor och din exklusiva gottgörelse för allt det föregående begränsas till det belopp som faktiskt betalats av dig via tjänsten eller 100 USD om du inte har köpt något via Tjänsten.

I den utsträckning det är tillåtet enligt tillämplig lag ska företaget eller dess leverantörer under inga omständigheter hållas ansvariga för några speciella, oförutsedda, indirekta eller följdskador (inklusive, men inte begränsat till, skador för förlust av vinst, förlust av data eller annan information, för affärsavbrott, för personskada, förlust av integritet till följd av eller på något sätt relaterad till användningen av eller oförmågan att använda tjänsten, programvara från tredje part och/eller hårdvara från tredje part som används med tjänsten, eller annars i samband med någon bestämmelse i dessa villkor), även om företaget eller någon leverantör har informerats om möjligheten